Visa du lịch Úc (Subclass 600) dành cho những người muốn đến Úc với tư cách là khách du lịch, tham quan bằng du thuyền hoặc thăm gia đình và bạn bè. Đây là thị thực tạm thời và thời gian lưu trú được quy định trong thư cấp thị thực. Những điều sau đây được xem xét trong việc xác định thời gian lưu trú:

 • Thời hạn bạn muốn ở lại Úc là bao lâu
 • Lý do bạn muốn đến Úc

Thị thực được cấp với điều kiện là: ‘nhập cảnh một lần – single’ hoặc ‘nhập cảnh nhiều lần – multiple entry’.  Với ‘nhập cảnh nhiều lần’, bạn có thể bay đi và quay lại Úc bằng thị thực trong thời gian thị thực còn hiệu lực.

 • Bạn có thể học tập hoặc tham gia khóa đào tạo trong tối đa 3 tháng với thị thực này và không được phép làm việc.
 • Bạn có thể nộp đơn xin thị thực này khi trong hoặc ngoài nước Úc.
 • Để gia hạn thời gian lưu trú, bạn phải xin thị thực khác nếu thị thực của bạn đã hết hạn, bạn không thể gia hạn vsia du lịch hết hạn để có thêm thời gian ở lại Úc.

Nộp đơn xin visa du lịch bên ngoài nước Úc

Bạn phải ở ngoài nước Úc khi nộp đơn xin thị thực này. Ngoài ra, bạn phải ở bên ngoài nước Úc khi quyết định cấp thị thực của bạn được đưa ra.

Đủ tiêu chuẩn:

 • Bạn phải là một du khách thực sự và có ý định ở lại Úc tạm thời.
 • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ thời gian lưu trú tại Úc.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về lý lịch tư pháp.
 • Khi đang ở Úc với visa du lịch subclass 600, bạn sẽ không được phép làm việc
 • Chi phí xin thị thực du lịch Úc từ ngoài Úc là AUD $150, và thời gian xử lý tùy thuộc vào độ tuổi của người nộp đơn đã hoàn tất.

Nộp đơn xin visa du lịch khi đang ở Úc

Bạn phải ở Úc khi nộp đơn xin thị thực này và khi quyết định được đưa ra.

Đủ tiêu chuẩn:

 • Bạn phải là một du khách thực sự và có ý định ở lại Úc tạm thời.
 • Bạn phải có đủ tài chính để hỗ trợ thời gian lưu trú tại Úc.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe.
 • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về lý lịch tư pháp.
 • Khi đang ở Úc với visa du lịch subclass 600, bạn sẽ không được phép làm việc
 • Chi phí xin thị thực du lịch Úc khi đang ở Úc là AUD $380 và thời gian xử lý có thể từ 15 ngày đến 11 tháng, tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn.

EEVS Vietnam – Expert Education

 • Địa chỉ: Tầng 7, GIC Tower, 10A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM (Xem đường đi)
 • Email: hcmc@experteducation.com.au
 • Liên hệ giờ hành chính: (028) 7301 3132
 • HOTLINE: (+84) 773 981 928