Latest Past Events

HỘI THẢO DU HỌC ÚC 2023 – DU HỌC THÀNH CÔNG CÙNG EEVS VIETNAM

HỘI THẢO DU HỌC ÚC & CANADA Hơn 20 đại diện trường và các Chuyên gia Du học, Di trú & visa tham dự Hội thảo du học Úc là một sự kiện quan trọng giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với hơn … Continue reading HỘI THẢO DU HỌC ÚC 2023 – DU HỌC THÀNH CÔNG CÙNG EEVS VIETNAM

HỘI THẢO DU HỌC LỚN NHẤT NĂM CỦA EEVS VIETNAM 2023

EEVS Vietnam - Expert Education Vietnam 10A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, TP. Hồ Chí Minh

HỘI THẢO DU HỌC ÚC & CANADA Hơn 20 đại diện trường và các Chuyên gia Du học, Di trú & visa tham dự Hội thảo du học Úc là một sự kiện quan trọng giúp học sinh, sinh viên và phụ huynh có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với hơn … Continue reading HỘI THẢO DU HỌC LỚN NHẤT NĂM CỦA EEVS VIETNAM 2023